Virtuaalne tootearenduskeskkond

Logi sissePESA aitab ideest elujõulise toote kasvatada

Loov Eesti kutsub alustavaid ettevõtjaid liituma Eesti esimese veebipõhise arendusprogrammiga PESA, kus Eesti juhtivate konsultantide abil aidatakse ideest vormida läbilöögivõimeline toode.

Oled oodatud PESAga liituma, kui tunned, et toote või teenuse turuletoomiseks jääb üksi jõudu väheseks ja oled valmis arenema koos uue innovaatilise keskkonnaga.

PESA on ainulaadne veebipõhine arendusprogramm, mille vahendusel on võimalik saada tugiteenuseid oma idee arendamiseks. Professionaalsed koolitajad nagu näiteks Anu-Mall Naarits (Eesti Marketingi Instituut), Indrek Maripuu (Neitsijärve Loovusait), tootedisainer Sixten Heidmets ning mentorid nõustavad ja suunavad toote/teenuse arendamist, üheskoos kaasatakse eri valdkondade eksperte ja äriingleid. PESA keskkonda on koondatud info ettevõtlusest, tootearendusest ning investeeringutest. Üheskoos teeme esimesed sammud ekspordi suunas.

PESA:
P – proovi oma idee vastupidavust virtuaalses arendusprogrammis
E – eristu oma konkurentidest
S – sihi õigeid kliente
A – avasta uusi turge ja ekspordivõimalusi

PESA inkubatsiooniprogramm kestab 8 kuud, programmi on võimalik pääseda kuni 20 meeskonnal. Programmi esimese aasta lõpuks on seatud siht 50% tooteid Eesti turul müüdavaks arendada ja omama eksporditurgudele sisenemiseks juba esimesi reaalseid kontakte.

Programm koosneb viiest etapist:

 • tootearendus
 • turundus
 • ettevõtlus (ärimudel)
 • finantseerimine
 • juhtimine

PESA pakub:

 • 5 etappi koolitusi 3-8 nädalaste tsüklitena
 • praktilisi töötube
 • professionaalseid koolitajaid - igas etapis on kaasatud valdkonna parimad eksperdid
 • virtuaalset mentorit (personaalset virtuaalset abilist)
 • laia valikut virtuaalseid tööriistu (sh iPlanner, lai valik näidisdokumente, nõudeid ja juhendeid)
 • garanteeritud kvaliteediga teenuseosutajate andmebaasi (nt. raamatupidamine, õigus, kujundus jmt)
 • võimalus osaleda välismessil

PESA programmi maksumus 2018/2019

Koolitustasu on võimalik tasuda järgnevalt:

 • kuutasuna 50,- eurot + käibemaks
 • PESA koguprogrammi maksumus ühekorraga tasudes on 333,33 eurot + käibemaks
 • Võimalik on tasuda ka kolmes osas 3*125,- eurot +käibemaks

Koolitaja ja koolitatavaga sõlmitakse leping. PESA programmiga liitumiseks peab olema ettevõte loodud, s.t. osaleda saavad vaid juriidilised isikud. Programmis saavad osaleda meeskonnad üle kogu Eesti, koolitatava asukoht pole oluline, sest 90% õppetööst toimub e-koolitustena.

Taotlusvoor on avatud 20. oktoobrini.

Lisateave:

Kersti Kilg

kersti@looveesti.ee

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide abil.

Liitumine

Loov Eesti veebipõhise arendusprogrammiga PESA on oodatud liituma kõik, kes täna ei ole ühegi inkubaatori liikmed ja kellel on:

 • hea toote või teenuseidee;
 • soov pühenduda oma idee arendamisele;
 • motivatsioon ning suured sihid

kuid puudu jääb:

 • teadmistest tootearenduses, turunduses vm olulises valdkonnas;
 • oskustest ja kogemustest, kuid kellegi käest ei ole abi küsida;
 • motivatsioonist, sest ikka on midagi, mis rohkem tähelepanu köidab;
 • võimekusest arendada oma toode/teenus ekspordikõlbulikuks;
 • julgusest vallutada oma ideega terve maailm
Taotluse esitamine

Liitumine PESA-ga on võimalik ainult läbi avatud konkursi. PESA programmiga liitumiseks peab olema ettevõte loodud, s.t. osaleda saavad vaid juriidilised isikud. Taotlusvoor on avatud 20. oktoobrini.

PESAga liitumiseks vajaliku avalduse saab siit.

Lisateave:
Kersti Kilg – kersti@looveesti.ee

Leping PESA-ga

Esimestena valitakse PESA-ga liitumiseks välja 20 toote- või teenuseideed, mille omanikud saavad võimaluse inkubatsioonilepingu sõlmimiseks.

Inkubatsiooniprotsess PESA veebipõhises arendusprogrammis kestab 8 kuud ja koosneb viiest etapist: tootearendus, turundus, ettevõtlus, finantseerimine, juhtimine.

PESA teenus sisaldab:

 • 5 etappi koolitusi 3-8 nädalaste tsüklitena
 • praktilisi töötube
 • professionaalseid koolitajaid – igas etapis on kaasatud valdkonna parimad eksperdid
 • virtuaalset mentorit (personaalset virtuaalset ablist)
 • laia valikut tööriistu (sh iPlanner, näidisdokumente, nõudeid ja juhendeid)
 • garanteeritud kvaliteediga teenuseosutajate andmebaasi (nt. raamatupidamine, õigus, kujundus jmt)

PESA+ programm

PESA+ programmi on oodatud kandideerima ettevõtted, kes soovivad ekspordiga alustada või on teinud selles suunas juba esimesi samme, kuid vajavad täiendavaid teadmisi. PESA+ koondab endas veebipõhise koolitusprogrammi, praktilised töötoad ja rahvusvahelise mentorporgrammi.

Programm on suures osas veebipõhine ning koosneb neljast moodulist.

Esimeses moodulis tutvustatakse ekspordiplaani, ekspordiks sobiva toote/teenuse valimist ja vaadatakse üle oma koht väärtusahelas.

Teine moodul keskendub eksporditurgude valikule ja turu-uuringute läbiviimisele ning nendest järelduste tegemisele.

Kolmandas moodulis vaadatakse üle ekspordi ajakavad ja selleks vajalikud ressursid ning neljandas proovitakse praktiliste koolituste käigus ettevalmistust müügikohtumisteks, läbirääkimiste taktikat, võrgustumist ning vaadatakse üle lepingute nüansid.

Lisaks iganädalastele videokoolitustele PESA+ keskkonnas toimuvad regulaarsed mentorkohtumised ning mõned grupikoolitused. Kogu programmi vältel nõustavad ettevõtjaid ning annavad kodutöödele tagasisidet lisaks Marketingi Instituudi koolitajatele rahvusvahelise kogemusega mentorid Kati Uusi-Rauva ning Andrew Paterson. Mentorkohtumised/ tagasiside koolitajatelt toimuvad põhiosas inglise keeles.

Programmi lõpuks on ettevõtjatel paigas esimesed ekspordiplaanid ja nad omavad läbirääkimiste partnereid sihtriikides.

Programm kestab 5 kuud ja selle maksumus kokku on 750,- eurot. Lisandub käibemaks.

Koolitusprogrammi võtab kokku osalemine rahvusvahelisel messil, et omandatud teadmised praktikasse rakendada (messi osalustasu täpsustub).

PESA+ekspordiprogramm on projekti Loov Eesti+Maa osa ja kaasrahastatud EASi poolt Euroopa Regionaalfondi loomemajanduse meetme vahenditest.

Ankeedi programmis osalemiseks leiate siit.

Koolitaja Anu-Mall Naarits on koolitanud turunduse ja ekspordi valdkonnas üle 20 aasta ning nõustanud kümneid ettevõtteid ja organisatsioone. Anu suudab koolitusel hoomata suurt pilti ning läheneda teemasse väga praktilise nurga alt. Koolitusel on osalejad kõik haaratud tegevusse, töötades kas paaris, tehes grupitööd või  töötades oma kaasust läbi. Anu suudab anda oma koolitustel igale osalejale tagasiside ning vajadusel leiab veel täiendavalt aega nõuannete jagamiseks. Anu psühholoogiaharidus on andnud talle suurepärased oskused inimestega suhtlemiseks ning Stockholmi Ülikooli ärijuhtimise õpe andis väärtuslikud teadmised ettevõtlusest.  Anu on vastutav Marketingi Instituudi rahvusvaheliste projektide leidmise, osalemise, konsortsiumite moodustamise, pakkumiste koostamise ja projektide elluviimise eest.

Kati Uusi-Rauva on Soomes tegutseva loovtööstuste agentide ja juhtide ühenduse AGMA (Agents and Managers in Creative Industries) juht. AGMA on paaril viimasel aastal tegelenud aktiivselt Põhjamaade tootemarkide litsentsimiskogukonna loomisega ning on ka rahvusvahelise litsentsimisettevõtete ühenduse LIMA (International Licensing Merchandisers’ Association) liige. Kati on tegelenud loovtööstuste äriarendusega alates 1990. aastate lõpust ning enne praegust ametikohta töötas ta mängude ja ürituste looja, sisu ostja, koolitaja, nõustaja ja konsultandina.

Andrew Paterson on rikkaliku kogemustepagasiga. Andrew on oma praktilise töökogemuse omandanud UK rahvusvahelistes ettevõtetes. Eestiga on ta seotud olnud aastast 2003, kui ta alustas Baltika Grupi nõustamist tootearenduse, sisseostu, kaubanduse analüüsi ja varude juhtimise valdkonnas ning aastate jooksul töötas üles Baltika tarneahela, kvaliteedisüsteemi, logistika ning ka e-kaubanduse süsteemi loomise. Andrew on pidevalt nõustanud Eesti ja rahvusvahelisi ettevõtteid. Andrew on väga laia rahvusvahelise vaatega tugev strateeg, protsessidele orienteeritud ja analüütiline mentor, kes soovib aidata Eesti ettevõtted tuua rahvusvahelisele tasemele.

PESA kataloog 2017/2018


PESAst koorunud - bEST from the nEST


PESA kataloog 2016/2017


PESA kataloog 2015/2016


PESA kataloog 2013/2014


PESA kataloog 2012/2013


PESA kataloog 2011/2012